Csongrád Megyei
Honismereti Egyesület

  Maderspach Kinga Időhidak

  Dátum: 
  2019. december 13. 17.00

  Maderspach Károly élete és a Maderspach család története a 13. századtól című könyvének bemutatója
  Időpont: 2019. december 13. péntek 17.00
  Helyszín: Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza (Somogyi u. 7.)


  Bevezetőt mond: Prof. Dr. Erdei László.

  "Honnan jövünk? Kik vagyunk? Hová megyünk? – a bölcsek azt tartják, ezek az emberi lét végső, tehát igazi kérdései. Alighanem akkor is ı́gy van ez, ha napjaink embere keveset gondol velük – még a felszı́nes kı́váncsiság szintjén is csak a harmadik érinti meg legfeljebb. De aki nem keresi a választ az első két kérdésre, az aligha talál megnyugtató feleletet a harmadikra. Az emberi életutak kátyúinak foltozói – papok, lelkészek, pszichológusok – sokat tudnának mesélni erről… De akit foglalkoztat a kérdés, hogy miféle örökséget hordoz a génjeiben, a „minden előzmény nélkül” felbukkanó gondolataiban, vágyaiban és félelmeiben, az otthonosabb lesz a saját életében. Mint a legtöbben, akik egyáltalán belefognak: Maderspach Kinga is már érett felnőtt fejjel kezdte kutatni családja – legalábbis annak egyik ága – évszázadokra visszanyúló történetét. Ennek összegzéseként ... ebben a kis könyvében ükapja, a bányászat és a kohászat terén is kiváló, emellett jelentős műszaki újdonságokkal készült hidakat épı́tő zseniális mérnök életét mutatja be, aki a Pestet és Budát összekötő első Duna-hı́dra is készı́tett tervet. Maderspach Károly, a magyar reformkor német származású jeles alakja feleségével, Buchwald Franciskával együtt az 1848–49-es szabadságharcot is támogatta, annak egyik vértanújává is lett...