Csongrád Megyei
Honismereti Egyesület

    Belépés

    4. § A tagsági jogviszony létesítése és megszűnése

     (1) A tagsági jogviszony létesítésének feltétele, hogy a jelölt írásban kérje felvételét az Egyesületbe, és annak Alapszabályát, illetve céljait magára nézve kötelezőnek ismerje el. A belépési nyilatkozatot az Egyesület Elnökségéhez kell benyújtani. A felvétel tárgyában a Közgyűlés a soron következő ülésén vagy elektronikus döntéshozatal eljárás [9. § (11) bekezdés] keretében dönt. Az új tagot nyilvántartásba kell venni.

    Az Alapszabály részlete