Csongrád Megyei
Honismereti Egyesület

  Történetünk

  A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület 1991. április 23-án alakult meg Szegeden. Az egyesület elnökei: 1991-től Prof. Dr. Juhász Antal, 2001-től Prof. Dr. Blazovich László, 2018-tól dr. Marjanucz László. Titkára 1994-2010-ig Bogdán Lajos, 2010-2018-ig Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna, 2018-tól Gergelyné Bodó Mária. Egyesületünk elnöksége most nyolctagú: Dr. Marjanucz László elnök, Károlyi attila alelnök, Gergelyné Bodó Mária titkár, Georgiades Ildikó, Kemény Lajosné, dr. Markos Gyöngyi, Lőkös Sándorné, Zeitler Ádám. A taglétszám a kezdetihez képest megnégyszereződött.
  A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület vállalta és vállalja fel, hogy összefogja, kapcsolatot tart és együttműködik helyi civil szervezetekkel (pl. a Makói Honismereti Körrel, a kiszombori Kiss Mária Hortenzia Honismereti Körrel, a pitvarosi Honismereti Baráti Körrel), iskolai honismereti körökkel, s honismereti programokat szervez.

  Főbb rendezvényeink - Honismeret napi konferenciák

  A március 24-i honismeret napját egyesületünk 2007-2020 között önálló rendezvényekkel ünnepelte. 2007-ben a Somogyi-könyvtárban honismereti kiadványokból kiállítást rendezett Bogdán Lajos. 2008-ban Makón Dr. Tóth Ferenc bemutatta az Espersit-házat, majd a József Attila Gimnáziumban Bél Mátyásra emlékező beszéd után zenés-irodalmi összeállítás és z aulában megtekinthető régi tárgyak kiállításának megtekintése következett, szervezője Pál Lászlóné volt. 2009-ben a Szeged-Móravárosi Szakközépiskolában ünnepi műsort szervezett Gergelyné Bodó Mária. 2010-ben a hódmezővásárhelyi levéltárban gazdag megyei gyűjtésű anyagból honismereti kiállítást rendeztünk egyesületünk 20 éves tevékenységének történetéről, amelynek megnyitását felolvasó konferencia követte a megye jeles honismerő személyiségeiről. 2011-ben tudományos konferenciával és A szegedi piarista iskola újraalapítása c.  kiállítás megnyitásával emlékeztünk meg e napról Szegeden, szervezője Károlyi Attila volt. 2012-ben Kisteleken helytörténeti konferenciát tartottunk, majd a helytörténeti gyűjteményt tekintettük meg, szervezője Nagy Netta. 2013-ban Mindszenten Nagy Györgyre emlékeztünk és előadói-kutatói konferenciát tartottunk, szervezője Kovács János és dr. Ávéd János. 2014-ben Makón 17 civil szervezet tapasztalatcseréje folyt, szervezője Pál Lászlóné és Szikszai Zsuzsanna. 2015-ben a honismeret napjának országos ünnepe alkalmából Szegeden az Anyanyelv és hagyomány határon innen és túl c. regionális konferenciát rendeztük meg, megyei főszervezője Pál Lászlóné volt. 2016-ban a hódmezővásárhelyi konferenciánkon megyénk települési értéktárairól hallgattunk előadásokat. 2017-ben Szegeden Bél Mátyásra emlékeztünk a honismereti napok megyei történetének felidézésével, szervezője Gergelyné Bodó Mária és Pál Lászlóné volt. 2018-ban alkotó honismerőink mutatták be honismereti témájú fotóikat, festményeiket, tárgyi alkotásaikat Szegeden az Agórában, szervezője Gergelyné Bodó Mária. 2019-ben a pandémia miatt a megszervezett programuk elmaradt.

  Tudós történész, kutató helytörténész, irodalmár, pedagógus, muzeológus, levéltáros, néprajzos, könyvtáros, képzőművész, művelődésszervező és gyűjteménygondozó tagjaink tudományos eredményeik ismertetésével sok év konferenciaanyagát biztosítani tudják. Ez az óriási szellemi kapacitás egyesületünk egyik legnagyobb értéke.

  Önálló egyesületi kiadványaink:

  Egyesületünk több kötetet adott ki, amelyben megörökítette Csongrád megye honismereti mozgalmának és az egyesület tevékenységének történetét: A Honismeret Csongrád megyében (1969–2011), A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület évkönyve 2011–2012, A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület évkönyve 2013–2015, A Csongrád Megyei Honismereti egyesület évkönyve 2016-2017, A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület évkönyve 2018 kötetek írásait főleg egyesületi tagjaink készítették. 2016-ban az országos honismereti akadémiára megjelentettük a Vajnai János grafikus illusztrációiból álló Száll az ének a mezőnek – töredékek József Attila költeményeiből c. kiadványt, 2017-ben Alkotó honismerők kiállítási katalógust. És elindítottunk egy önálló sorozatot, a Regionális Helytörténeti-Honismereti tanári Műhely Füzeteket, amely a 2018-ban és 2019-ben megrendezett tanári műhelyek előadásait tartalmazza önálló kötetben.

  Országos nagy rendezvényeink:

  A Honismereti Szövetséggel együttműködve öt nagyobb rendezvényt valósítottunk meg: 1996. június 24. és 28. között Csongrádon rendeztük meg a XXIV. Országos Honismereti Akadémiát, amelynek fő témája a nemzettudat alakulása az eltelt 1100 év alatt. 20 év elteltével a XLIV. Országos Honismereti Akadémiát szerveztük meg Makón Nemzeti sorsfordulóink címmel.
  Az első Iskola és Honismeret konferenciának 2001. október 12-14. között Szeged adott otthont. Témája: A honismeret, a tudományok és az oktatás összefüggései.
  2012. október 27-30. között rendezte meg egyesületünk a Honismereti Szövetséggel együtt a XVII. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiát Szegeden, amelynek témája: Életutak, kiemelkedő egyéni sorsok lakóhelyemen, környezetemben.
  2015. március 27–29-én a III. országos, határ menti és határokon átívelő, Anyanyelv és hagyomány című konferenciát szerveztük meg Szegeden.

  A fiatalokért végzett honismereti munkánk

  A Honismereti Szövetség által szervezett, jelentős történeti évfordulókhoz kötődő vetélkedőkön az öt versenysorozatból háromban a döntőbe jutottak megyénk csapatai. Az Emese álma (Makó, JAG 12. hely), a Fölkelt a napunk – Szent István kora (Szeged, DAPG 2. hely) és a Hős Rákóczi népe vetélkedőn (Makó, JAG 3. hely). A makói csapatok felkészítő tanára Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna, a szegediek vezetője Károlyi Attila tagunk volt.
  2014–15-ben Az I. világháború emlékezete címmel egyesületünk is szervezett versenyt középiskolásoknak, és helytörténeti kutatói pályázatot írt ki egyetemistáknak. Bács, Békés és Csongrád megyei, valamint temesvári, aradi, nagyváradi és adai középiskolák csapatai vettek részt versenyünkön. Honismerő tagjaink dolgozták ki és bonyolították le a Makón 2016-ban megrendezett Návay Lajos Regionális Történelem Emlékversenyt.
  2009-től kezdve általános iskolások számára népszerű megyei honismereti vetélkedőt szerveznek csongrádi tagjaink.  

  A Honismereti Szövetség Ifjúsági Honismereti Akadémiáira évente 3–6 diákot juttattunk el, akik színvonalas előadásokat tartottak. A Hon- és népismeret konferenciákat is népszerűsítjük megyénk egyetemistáinak körében. Nyári honismereti diáktáborok megyénkben Kiszomboron, Makón, Szegeden, Csongrádon, Csanádpalotán vannak ma is.

  Honismereti-helytörténeti kutatás és ismeretterjesztés

  Élen jár ebben a hódmezővásárhelyi Emlékpont dr. Miklós Péter vezetésével, a makói József Attila Múzeum, a szegedi Móra Ferenc Múzeum, ahol több egyesületi tagunk dolgozik. Megyénk településein helytörténeti olvasókönyvek elkészítésében élen jártak tagjaink.
  Rendszeresen jelennek meg tagtársaink tollából írások a régió folyóirataiban (Szeged, Marosvidék, Makói Honismereti Híradó, Bácsország, Szövétnek, Vásárhelyi Látóhatár), és a Honismeretben is alig akad olyan szám, amely ne közölné Csongrád megyei szerző írását.
  2006-tól működött egyesületünk honlapja Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna és Pál Richárd szerkesztésében (http://csm-honismeret.uw.hu), majd 2019-től az új honlapunk friss hírekkel ellátását Gergelyné Bodó Mária végzi, (www.csm-honismeret.hu).

  Honismereti gyűjteményeink:

  Megyénkben honismerő tagjaink munkájával jöttek létre a csongrádi Gróf Széchenyi István Általános Iskolában iskolatörténeti (Gát László), a szegvári helytörténeti (Kovács Lajos István), a kiszombori helytörténeti-néprajzi (Endrész Erzsébet), a pitvarosi szlovák néprajzi (Kemény Lajosné), az óföldeáki helytörténeti (Vass József), a csanádpalotai néprajzi (Nagyfalusi Istvánné, Ádók István), a röszkei paprikamúzeum (Molnár Anita), a tápéi néprajzi-helyismereti (Molnár Mária), az újszentiváni szerb néprajzi gyűjtemény (Veszelinov Dánielné). Értékes magángyűjtemények tulajdonosait is tudhatjuk egyesületi tagjaink között: pl. a pitvarosi szlovák ház (Tószegi Gyula), a mindszenti orvostörténeti gyűjtemény (dr. Ávéd János) és néprajzi gyűjtemény (Tóth Imréné), a dorozsmai tájház paraszti és polgári gyűjteménye (Deli Albin és családja).

  Közösségformáló kapcsolataink:

  Kiemelkedők voltak a Csongrád Megyei Levéltári Napok és Az Elpusztult és a Pusztuló Magyar Falvakért Egyesület emlékjel- és emlékoszlop-avatásai. Tagtársaink megjelent köteteinek könyvbemutatói. Kapcsolatok a határainkon túli romániai és szerbiai magyar iskolákkal, honismereti egyesületekkel és szervezetekkel. Károlyi Attila tagtársunk több alkalommal szervezett találkozót, konferenciát Szegeden, amelyekre eljöttek aradi, temesvári, szabadkai és zentai kollégáink is. 2014 őszétől Károlyi Attila és Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna a régió civil szervezeteinek együttműködését segítő tapasztalatcserét és egy középiskolai történelemtanári honismereti-helytörténeti módszertani műhely megszervezését indították el nagy sikerrel, 40–45 fő részvételével a szegedi piarista gimnáziumban, illetve a civil szervezetek találkozóinak folytatására Aradon, Casoian, Temesváron, Tóthfaluban, Szeged-Dorozsmán került sor.

  Közösségi értékeink

  Többnapos határon túli helytörténeti tanulmányi kirándulásokon ismertük meg Délvidék, Kárpátalja, Galícia, Temesvár, Nagyvárad, Arad-Hegyalja, Felvidék történelmi, irodalomtörténeti, építészeti és földrajzi kincseit.
  Képzőművész tagtársaink alkotásaiból rendezett kiállításokon veszünk részt. (pl. Ormos Zsuzsanna, Kruzslicz István Gábor)
  Szervezetünket erősítik az új tagok, köztük számos fiatal, a gazdag, színvonalas, színes programok megvalósítása, a konferenciák és éves közgyűlések megrendezése is. Tagdíjat fizetünk, sikeres pályázatokkal nyerhetünk pénzügyi támogatást céljaink megvalósításához. Bari Gyöngyi és dr. Ősz Károly tagtársunk munkája ebben nélkülözhetetlen. Egyesületünk Nagy György-emlékplakett adományozásával fejezi ki köszönetét a honismeretért sokat tett személyeknek.