Csongrád Megyei
Honismereti Egyesület

  Tagjaink

                                                          Tagnévsor 2020-ban

  1./ Ábrahám Vera                     

  2./ Ádok István                            

  3./ Ádok Istvánné                       

  4./ Dr. Antal Tamás                   

  5./ Apjok Vivien

  6./Aszalai Magdolna                       

  7./ Dr. Ávéd János                    

  8./ Balassa Istvánné

  9./Baranyi Katalin              

  10./ Dr. Bárkányi Ildikó           

  11./ Berencsiné Dudás Katalin

  12./ Dr. Biernacki Karol          

  13./ Dr. Blazovich László        

  14./ Bodó Ferencné                 

  15./ Dr. Bogoly József Ágoston              

  16./ Csordás Zoltán Péter     

  17./ Csüllögné Balog Judit    

  18./ Csurgó Zsuzsanna          

  19./ Deli Albin

  20./Dobay Ferenc

  21./ Dobayné Deák Éva          

  22./ Dunai Józsefné                 

  23./ Endrész Erzsébet            

  24./ Erdélyi Mónika Villő       

  25./ Faragóné Szénási Emese

  26./ Dr. Fári Irén                  

  27./ Felletár Zsolt                

  28./ Forgó Géza                     

  29./Georgiades Ildikó       

  30./ Gergelyné Bodó Mária  titkár

  31./ Gilicze János           

  32./ Gulácsiné Somogyi Ilona

  33./Hegedűs Márta

  34./ Hegedűsné dr. Gera Éva

  35./ Huszár Szabolcs                

  36./ Dr. Kacziba Ágnes        

  37./ Katkó József                      

  38./Katkóné Bagi Éva             

  39./ Károlyi Attila alelnök

  40./Kelemen Gábor                

  41./ Kemény Lajosné           

  42./ Kiss Árpádné                     

  43./ Kocsis Pál                       

  44./ Kocsis Pálné                       

  45./ Kocsis Tamás                 

  46./ Kovács Lajos             

  47./ Kovácsné dr. Faltin Erzsébet

  48./ Krammer Erika          

  49./ Dr. Kruzslicz István   

  50./ Lantos Imre 

  51./Lengyel István

  52./ Linczer Jánosné           

  53./ Lőkös Sándorné          

  54./ Dr. Marjanucz László  elnök  

  55./ Dr. Markos Gyöngyi      

  56./ Matuszka Istvánné       

  57./ Dr. Miklós Péter       

  58./ Molnár Anita          

  59./ Molnár Mária          

  60./ Molnárné Ferenczy Valéria

  61./ Móra József                  

  62./ Nagy Csaba            

  63./ Nagy Gábor              

  64./ Dr. Nagy Netta          

  65./ Némethné dr. Balázs Katalin

  66./ Németh György             

  67./ Ormos Zsuzsanna     

  68./ Ottohál Andrea             

  69./ Dr. Ősz Károly                

  70./ Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna

  71./ Pálinkó Máté            

  72./ Pintér István            

  73./ Pintér Istvánné       

  74./ Pintér István ifj.    

  75./ Pletka Anna            

  76./ Rigóné Szabó Erzsébet 

  77./ Rostáné Hajdú Erzsébet

  78./ Sáfrány Tímea          

  79./ Sántáné Kurunczi Mária

  80./Sávainé Gombos Erzsébet 

  81./ Dr. Schmidt Józsefné        

  82./ Sonkoly Ágnes       

  83./ Dr. Szerdahelyi Péterné   

  84./ Székely Miklósné            

  85./ Szénásiné Bari Gyöngyi   

  86./ Dr. Széll Gábor                

  87./ Szikszai Zsuzsanna         

  88./ Dr. Szűcs Judit         

  89./ Tímár Ferenc         

  90./ Tószegi Gyula          

  91./ Dr. Tóth István                                                      

  92./ Dr. Tóthné Facskó Zsuzsanna

  93./ Urbancsok Zsolt           

  94./ Varga Róbert Mihály           

  95./ Veszelinov Dánielné         

  96./ Virág Etelka               

  97./ Vörös Tiborné               

  98./ Zeitler Ádám              

   

                                               Tiszteletbeli tagok

   

  1./ Dr. Juhász Antal          

  2./ Dr. Kováts Dániel

  3./Nagygyörgy Zoltán              

  4./ Radocsai Ferenc