Csongrád Megyei
Honismereti Egyesület

  Tagjaink

  Csongrád Megyei Honismereti Egyesület
  Tagnévsor
  2021. február 13.

   

  1./ Ábrahám Vera

  2./ Ádok István

  3./ Ádok Istvánné

  4./ Dr. Antal Tamás

  5./ Apjok Vivien

  6./Aszalai Magdolna

  7./ Dr. Ávéd János

  8./ Balassa Istvánné

  9./Baranyi Katalin

  10./ Dr. Bárkányi Ildikó

  11./Beller Edit

  12./ Berencsiné Dudás Katalin

  13./ Dr. Biernacki Karol

  14./ Dr. Blazovich László

  15./ Bodó Ferencné

  16./ Dr. Bogoly József Ágoston 

  17./ Csordás Zoltán Péter

  18./ Csüllögné Balog Judit

  19./ Csurgó Zsuzsanna

  20./ Deli Albin

  21./ Dobayné Deák Éva

  22./ Dunai Józsefné

  23./ Endrész Erzsébet

  24./ Erdélyi Mónika Villő

  25./ Faragóné Szénási Emese

  26./ Dr. Fári Irén

  27./ Felletár Zsolt

  28./ Fibrás Zoltán

  29./ Forgó Géza

  30./Georgiades Ildikó

  31./ Gergelyné Bodó Mária  titkár

  32./ Gilicze János

  33./ Gulácsiné Somogyi Ilona

  34./ Dr.Hankovszky Zsolt

  35./Hegedűs Márta

  36./ Hegedűsné dr. Gera Éva

  37./ Huszár Szabolcs

  38./ Dr. Kacziba Ágnes

  39./ Katkó József

  40./Katkóné Bagi Éva

  41./ Károlyi Attila

  42./Kelemen Gábor

  43./ Kemény Lajosné

  44./ Kerekes Ibolya

  45./ Kiss Árpádné

  46./ Kocsis Pál

  47./ Kocsis Pálné

  48./ Kocsis Tamás

  49./ Komáromi Csaba

  50./ Kovács Lajos

  51./ Kovácsné dr. Faltin Erzsébet

  52./ Krammer Erika

  53./ Dr. Kruzslicz István

  54./ Lantos Imre 

  55./ Linczer Jánosné

  56./ Lőkös Sándorné

  57./ Dr. Marjanucz László

  58./ Dr. Markos Gyöngyi

  59./ Matuszka Istvánné

  60./ Dr. Miklós Péter

  61./ Molnár Anita

  62./ Molnár Mária

  63./ Molnárné Ferenczy Valéria

  64./ Móra József

  65./ Nagy Csaba

  66./ Nagy Gábor

  67./ Dr. Nagy Netta

  68./ Némethné dr. Balázs Katalin

  69./ Németh György

  70./ Ormos Zsuzsanna

  71./ Ottohál Andrea

  72./ Dr. Ősz Károly

  73./ Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna

  74./ Pálinkó Máté

  75./ Pintér István

  76./ Pintérné Szurovecz Irén

  77./ Pintér István ifj.

  78./ Pletka Anna

  79./ Rigóné Szabó Erzsébet

  80./ Rostáné Hajdú Erzsébet

  81./ Sáfrány Tímea

  82./ Sántáné Kurunczi Mária

  83./Sávainé Gombos Erzsébet

  84./ Dr. Schmidt Józsefné

  85./ Sonkoly Ágnes

  86./ Dr. Szerdahelyi Péterné

  87./ Székely Miklósné

  88./ Szénásiné Bari Gyöngyi

  89./ Dr. Széll Gábor

  90./ Szikszai Zsuzsanna

  91./ Dr. Szűcs Judit

  92./ Tímár Ferenc

  93./ Tószegi Gyula

  94./ Dr. Tóth István

  95./ Dr. Tóthné Facskó Zsuzsanna

  96./ Urbancsok Zsolt

  97./ Varga Róbert Mihály

  98./ Veszelinov Dánielné

  99./ Virág Etelka

  100./ Vörös Tiborné

  101./ Zeitler Ádám

   

  2021. február 13.

  Dr. Marjanucz László sk.
  elnök

   

   

   

  Csongrád Megyei Honismereti Egyesület tisztségviselői

   

  Elnökség

  Dr. Marjanucz László elnök

  Károlyi Attila elnökhelyettes

  Gergelyné Bodó Mária titkár

  Georgiades Ildikó,

  Kemény Lajosné

  Lőkös Sándorné

  Dr. Markos Gyöngyi

  Zeitler Ádám

   

  Egyszemélyes szervek:

  Dr. Antal Tamás jogi tanácsadó

  Szénásiné Bari Gyöngyi gazdasági tanácsadó, gazdaságvezető

  Dr. Ősz Károly általános tanácsadó

  Virág Etelka jegyzőkönyvvezető

   

  Felügyelő Bizottsági tagok:

  Gulácsiné Somogyi Ilona elnök

  Endrész Erzsébet elnökhelyettes

  Dr. Szerdahelyi Péterné tag

   

  Dr. Marjanucz László sk.
  elnök