Csongrád Megyei
Honismereti Egyesület

  Makói Honismereti Kör

  1988. november 17-én tizenöt-húsz helytörténet iránt érdeklődő makói ember alakította meg dr. Forgó István javaslatára azt a civil szerveződést, amelynek célja, hogy Makón a helytörténeti, irodalmi, kulturális hagyományokat ápolja, az öntevékeny kutatók munkáját ösztönözze, lehetőséget biztosítson eredményeik közösségi kifejtésére, szélesebb körű publikálására.
   
  Az alakuló közgyűlés elfogadta a szervezeti szabályzatot, és dr. Forgó Istvánt választotta elnökké. A Makói Honismereti Híradó, amely a kör tevékenységének nyilvános fóruma, 1989. március 20. óta jelenik meg. Azóta harminc évfolyamának 41 száma bizonyítja, hogy a helytörténet alkotó műhelyévé vált, és kialakult az olvasótábora is. Elismert tudósok, kutatók is szívesen adják írásaikat a kiadványsorozatukba. A Híradó megjelenésének költségeit előbb a városi önkormányzat finanszírozta, majd a Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatta, végül ma már a kör tagjai biztosítják a kiadását.

  A kiadványsorozat környezetünket, városunk múltjának kevésbé ismert alakjait, eseményeit igyekszik megismertetni másokkal, szerzői gárdája egyre bővül. A hazaszeretet, a táj és a várostörténet iránti tisztelet köti össze a honismerőket. A honismereti kör vezetője a Híradó szerkesztője, egyben egyik szerzője, a kör programjainak szervezője két évtizeden át dr. Forgó István volt. 2009 júliusában bekövetkezett halála után a korelnök, Szabó Jenő alapító tag lett a kör elnöke. 2014 óta a kör elnöke, tevékenységének szervezője és a Makói Honismereti Híradó szerkesztője Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna. 2019-ben 34 törzstag mellett még 82 időszaki látogatója volt a körnek: érdeklődők, külső előadók, diákok, vendégek, támogatók, más civil szervezetek képviselői. Két szegedi, egy csanádpalotai és egy óföldeáki honismerő is belépett körükbe. Minden érdeklődőt szívesen látnak.

  A kör minden hónap utolsó csütörtökén tartotta és tartja foglalkozásait, egy évtizedig a Hagymaházban, majd azt követően a makói József Attila Múzeumban vagy a könyvtárban - az együtt megtervezett éves program szerint. Alkalmanként egy-két előadás hangzik el helytörténeti kutatómunkák eredményeiről, megemlékezések, kirándulások, koszorúzások előkészítése, a városi rendezvényekhez kapcsolódás teendői, majd kérdések, hozzászólások következnek. A kör tagjai rendszeresen részt vesznek a városi rendezvényeken is. Decemberben karácsonyi összejövetel és óévbúcsúztató van, amelyen a kör tagjai megvendégelik egymást és a hozzájuk ezen a napon ellátogatókat.

  A Makói Honismereti Kör tagjai szinte minden évben kirándulásokon tekintették meg a környék műemlékeit. Az utóbbi két évtizedben ellátogattak Bökénybe, Magyarcsanádra, Őscsanádra, Nagyszentmiklósra, Kiszomborra, Csanádpalotára, Földeákra és Óföldeákra. Egy budapesti kirándulás alkalmával megtekintették a Kerepesi úti temetőt, az utóbbi hat évben ellátogattak a Néprajzi Múzeumba, a Szépművészeti Múzeumba, Temesvár, Nagyszalonta, Nagyvárad, Kecskemét, Hódmezővásárhely, Mindszent nevezetességeit nézték meg. Kerékpártúrán a makói zsidó temetőket is bejárták. Felfedezték az apátfalvi Kék Ház néprajzi gyűjteményét, a tótkomlósi szlovák Tájházat és Tanyamúzeumot, meghívásra részt vettek csanádpalotai helytörténeti emléknapon.
  Kapcsolatokat építettek ki más honismereti közösségekkel is. A helyi József Attila Gimnázium Helytörténeti Körével előbb 2002-től, majd rendszeresebben 2007-től léptek kapcsolatba. Közösen szervezett programjaik során a Makói Sportmúzeumot és a Szikszai-Szirbik Református Egyházi Gyűjtemény állandó kiállítását tekintették meg.

  A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület rendezvényein is megjelentek a kör tagjai. A levéltári napok előadásait körünk tagjai és a diákok is hallgatták. Több makói részt vett az egyesület aradi, temesvári és nagyváradi autóbuszos kirándulásán. 2019-ben Szabadkára szervezték tanulmányútjukat, ahol a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület vezetője segítette a kört gazdag programjuk sikeres kivitelezésében. Együttműködési megállapodást kötöttek a Makóiak Budapesti Asztaltársaságával, amelynek egyik vezetője, dr. Nacsa Jánosépítészmérnök előadást is tartott Makón a kör tagjai számára. A makói civil szervezetekkel is jó a kapcsolatuk: 2014 óta évente segítenek a holocaust emléknapon a Dr. Kecskeméti Ármin Társaságnak a rendezvényeiken. A közös tagok és a hasonló érdeklődés révén a Szirbik Miklós Egyesület programjain is részt vesznek néhányan, néhányszor közös karácsonyi ünneplést szerveztek a múzeumban. Több tag rendszeresen jár a Marosvidék Baráti Kör rendezvényeire, vásárlója a Marosvidék kulturális folyóiratnak. Több éve épül kapcsolatuk a hódmezővásárhelyi Kárász József Irodalmi Körrel, amelynek költői nemcsak verseikkel jelennek meg a Makói Honismereti Híradóban, hanem előadói délutánra is eljöttek a makói honismerőkhöz.

  A kör havonta megszervezett programjai a kör foglalkozásainak színvonalát, változatosságát reprezentálják: évente megvalósulnak előadások néprajzi, irodalmi, történelmi és helytörténeti, képzőművészeti témákból, szívesen meghallgatnak ipartörténeti, zenei, sport, természetismereti és utazási visszaemlékezéseket, könyvbemutatókat. A tagok többségének vannak kutatási témáik, amelyekről időnként tájékoztatják társaikat.

  Ebben a civil szervezetben jó, megértő baráti közösség alakult ki, amelyben mindenki becsüli a többiek munkáját, és segíti a közösen megtervezett éves programok megvalósítását.
  (2020 decembere)

  Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna
  elnök